VCA 2017/6.0 goedgekeurd

De nieuwe VCA (2017/6.0) is goedgekeurd. Dit betekent dat deze met onmiddellijke ingang VCA 2008/5.1 vervangt, liet de SSVV weten.

Wat wordt er anders?

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen, legt de SSVV uit:


  1. Terug naar de basis

Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, heeft de SSVV het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn logischer gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.


  1. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk

De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan, zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.


  1. Gedrag: ruimte voor maatwerk

Ieder bedrijf is anders. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.


  1. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten

De positie van de zzp'er binnen de VCA is verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA* wordt de betrouwbaarheid verhoogd van partijen aan het begin van de keten. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.


  1. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid

Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.


Nieuwe checklist

Het zal nog wel een paar weken duren voor de nieuwe versie echt in gebruikt wordt genomen. De SSVV moet nog een aantal zaken regelen voor de certificatie-instellingen volgens de nieuwe versie kunnen certificeren. Ook moet de nieuwe checklist nog worden gepubliceerd. Wanneer deze beschikbaar komt, is nog niet bekend.


Overgangsregeling

Voor de nieuwe VCA, die voor alle VCA-gecertificeerde bedrijven gaat gelden, geldt een overgangsregeling. Bedrijven gaan pas over bij hun eerstevolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0. De nieuwe VCA heeft geen gevolgen voor de examens, legt de SSVV verder uit. Mensen met een VCA-diploma krijgen er niet mee te maken.
Bron: https://www.vcanieuws.nl/vcapraktijk/artikelen/vca-201760-goedgekeurd-972

Datum: 13 januari 2018